Welkom op de website van Ups & Downs vzw

Missie

Ups & Downs vzw is een zelfzorgvereniging die 1995 werd opgericht. Het doel van Ups & Downs is om zowel de patiënten als hun partners en familieleden te begeleiden bij het omgaan met en (h)erkennen van de bipolaire stoornis (ook manisch-depressieve stoornis genoemd) of chronische unipolaire depressie. Dit gebeurt in de eerste plaats door het organiseren van groepsbijeenkomsten in de regionale zelfzorggroepen. Het is vooral het lotgenootschap en de steun die de deelnemers hebben aan elkaars verhalen en ervaringen, die deze bijeenkomsten onderscheiden van louter informatieve vergaderingen en de werking van Ups & Downs zo uniek maken.

Momenteel zijn er 8 groepen actief in Vlaanderen (Aalst/Lede, Antwerpen, Brugge, Geel, Gent, Hasselt, Leuven, Mechelen). Deze gespreksgroepen worden volledig gedragen door vrijwilligers die meestal zelf patiënt zijn of familielid van iemand die te kampen heeft met de bipolaire stoornis. De plaatselijke vrijwilligers organiseren deze bijeenkomsten één keer per maand. Bij deze groepsgesprekken wordt er aandacht besteed aan de individuele verhalen van de deelnemers, maar is er ook telkens plaats voor informatieverstrekking over de bipolaire stoornis en depressie. Vaak worden hiertoe dan ook professionelen (psychiaters, psychologen, psychiatrisch verpleegkundigen en maatschappelijk assistenten) uitgenodigd om lezingen te komen geven. De plaatselijke vrijwilligers zijn meestal ook regionale contactpersonen en vangen mensen op aan de telefoon. Ze geven hen op bekwame en doorleefde wijze de nodige informatie en nodigen hen uit voor de regionale bijeenkomst.

Men kan ook lid worden van Ups & Downs. Door het lidmaatschap (€ 12 per gezin) ontvangt men het driemaandelijkse tijdschrift Ups & Downs en krijgt men kortingen op studiedagen en andere initiatieven. Ups & Downs is ook actief op het vlak van een ruimere informatieverstrekking naar een groter publiek buiten de zelfzorggroepen. Lezingen in scholen, voor mutualiteiten of in samenwerking met de Centra voor Geestelijke Gezondheidszorg zijn erop gericht om duidelijke, maar ook doorleefde informatie te verstrekken en op die manier het taboe rond de manisch-depressieve stoornis en depressie te doorbreken.


Het succes van onze vereniging wordt ook meebepaald door het vertrouwen, waarmee andere verenigingen (VVGG, Trefpunt Zelfhulp, Similes, Uilenspiegel, de Nederlandse VMDB) met ons samenwerken en door de bereidwilligheid van sponsors (Lundbeck, GSK). Net zoals een mens zijn sociaal netwerk broodnodig heeft voor zijn mentale stabiliteit, heeft onze vereniging een netwerk van partners nodig. Ups & Downs krijgt verder ook een toelage van Provincie Oost-Vlaanderen, de Stad Gent en de Vlaamse Gemeenschap (voor de vrijwilligerswerking). Dit stelt ons in staat om de werkingskosten en investeringen te dekken en om beperkte projecten uit te voeren. Om ruimere projectwerking mogelijk te maken, is er nood aan een betaalde administratieve medewerker en/of een coördinator en dit is enkel mogelijk via een structurele toelage van de overheid.