Welkom op de website van Ups & Downs vzw

Onze activiteiten

De belangrijkste pijler van de werking van Ups & Downs zijn de regionale bijeenkomsten. Meer gegevens hierover vindt u onder de rubriek Regiogroepen.

Ups & Downs organiseert jaarlijks een Forum. Dit is een studiedag waar patiënten, familieleden en betrokkenen en hulpverleners uitgenodigd worden. In het archief vindt u enkele verslagen en presentaties van vorige edities. Dit jaar ging het Forum door op zaterdag 11 oktober 2014 in Leuven (Provinciehuis Vlaams-Brabant).

Ups & Downs probeert doorleefde en objectieve informatie te verspreiden aan haar leden. Er zijn verschillende brochures en het tijdschrift.

Ups & Downs organiseert ook een wandelmoment telkens op de eerste zondag van elke maand. Dan komen lotgenoten en familieleden samen om op een locatie in Vlaanderen samen te wandelen. We kiezen telkens mooie wandelingen aangeboden door plaatselijke wandelclubs. Voor meer informatie over deelname, data en locatie, klik hier 'Wandelingen'.

Tenslotte werkt Ups & Downs samen met andere verenigingen in Vlaanderen en het buitenland. Ofwel zetelt Ups & Downs in de bestuursorganen, ofwel neemt de samenwerking een meer losse vorm aan.

1. Samenwerking met andere verenigingen in Vlaanderen:

2. INTERNATIONALE SAMENWERKING