Welkom op de website van Ups & Downs vzw

Contact

Ups & Downs vzw
Maatschappelijke zetel:
Tenderstraat 14
9000 Gent
Ondernemingsnummer: 0457.753.193

Telefonisch contact: zie regiogroepen

Dringend telefonische opvang:
106 (Tele-onthaal) of 1813 (De Zelfmoordlijn)

contact@upsendowns.be facebook (ere)lid worden

Lidmaatschap

De jaarlijkse bijdrage is € 12.

Erelidmaatschap

Via een bijdrage van € 25 (of meer) laat je ons weten dat je onze organisatie genegen bent en je het waardevolle vrijwilligerswerk van Ups & Downs wil steunen. Je kan ook nog op andere manieren onze vereniging financieel steunen. Meer info?

Hoe?

De betaling van de bijdrage via nationale overschrijving:
428-0115961-79
of internationale overschrijving:
IBAN: BE58 4280 1159 6179
BIC: KREDBEBB
op naam van:
Ups & Downs vzw
Tenderstraat 14
9000 Gent

Met vermelding van LID of ERELID, naam, e-mailadres + leveringsadres (mocht dat anders zijn dan de persoon die betaalt).

Wat?

De betaling van deze (ere)lidmaatschapsbijdrage levert volgende voordelen op:

  • Je wordt lid van onze vereniging (meteen ook je gezin: partner en kinderen).
  • Je ontvangt driemaandelijks ons tijdschrift Ups & Downs.
  • Omwille van praktische redenen ontvang je het tijdschrift bij de eerstvolgende uitgave, samen met eventuele voorgaande nummers van dit jaar. Je ontvangt dus zeker de volledige jaargang. Bij registratie na 1 december ben je lid voor het daaropvolgend jaar.
  • Je geniet van kortingen bij congressen, bijeenkomsten of groepsoverstijgende infoavonden met sprekers.

OPGELET!

Er wordt geen lidkaart noch bevestigingsbrief gestuurd, maar in het kwartaal (maart, juni, september, december) volgend op je inschrijving ontvang je onze driemaandelijkse tijdschriften. Mocht je deze niet ontvangen of indien je vragen hebt over je lidmaatschap kan je altijd terecht op contact@upsendowns.be.

Benefietactie

We krijgen soms voorstellen van personen die voor ons aan fondsenwerving willen doen. Door een wandeling, kaart- of spaghetti-avond te organiseren of een ludieke uitdaging te laten sponsoren kan je Ups & Downs helpen. Heb ook jij interesse om een activiteit op touw te zetten ten voordele van Ups & Downs? Contacteer ons voor mogelijke initiatieven of vragen: contact@upsendowns.be.

Belangrijke levensmomenten

Een geboorte, een trouw, een verjaardag of een jubileum, allemaal prachtige momenten waarbij je vrienden en familie kan vragen om op het rekeningnummer van Ups & Downs een gift te doen ter gelegenheid van jullie feest, en ten voordele van onze werking. Zo heeft jouw gelukkig moment ook een weldoende invloed op anderen. We bezorgen jou in dat geval een lijst met namen en de giften die we ontvangen hebben. Interesse? Contacteer ons voor voorstellen of vragen: contact@upsendowns.be.

Duolegaat

Je kan via een duolegaat voor Ups & Downs nog iets betekenen, ook als je er niet meer bent! Een duolegaat biedt een voordeel voor je nabestaanden én een voordeel voor Ups en Downs. Stel een duolegaat op en Ups & Downs betaalt jouw successierechten!
Een duolegaat is een bepaling in jouw testament waarmee je een deel van je vermogen nalaat aan je erfgenamen en het andere deel aan een goede doel organisatie (vzw), bij voorkeur Ups en Downs natuurlijk. Als tegenprestatie betaalt Ups & Downs alle successierechten, ook op het deel van de erfgenamen. Zo houdt de erfgenaam meer over van zijn erfenis en krijgt het goede doel ook nog een deel. Klik hier