Welkom op de website van Ups & Downs vzw

Online discussieforum

Het forum manisch-depressief is een ontmoetingsplaats voor lotgenoten en betrokkenen om van gedachte te wisselen, elkaar te steunen in het bestrijden van en leven met de verschijnselen van chronische depressie, manisch depressieve stoornis of bipolaire Stoornis.

Naar het discussieforum!

Gesloten forum

Enkel personen die zich aanmelden kunnen de discussies bekijken en eraan deelnemen.

Indien je nog geen account hebt voor Google discussiegroepen, volg dan de stappen op het beginscherm om er één te maken.
Indien u volstrekt anoniem wil blijven, kunt u hier een apart e-mail adres voor aanmaken, bv. een hotmail-adres of een gmail-adres waar u met een bijnaam werkt.

Ga terug naar de link voor onze discussiegroep en vraag het lidmaatschap aan door op de link te klikken.

Stel in of je berichten over de discussies wil krijgen in je mailbox, en hoe vaak, en vraag het lidmaatschap aan.

Om het lidmaatschap aan te vragen, vragen we u om een korte beschrijving in te geven van de redenen waarom u wil deelnemen. Dit om spammers te onderscheiden van echte deelnemers. Eénmaal uw verzoek geaccepteerd is door de moderator, is uw bericht verdwenen.

Vragen? Neem contact op met de beheerder.

Spelregels

In principe is iedereen vrij om deel te nemen en zijn persoonlijke mening te uiten op het forum.

De beheerder heeft het recht en de plicht om bijdragen te weren die :

  • extremistisch, racistisch, seksistisch of beledigend zijn
  • gescheld, haatdragende taal, agressieve toon bevatten
  • smaad, laster en eerroof kunnen betekenen, of oncontroleerbare beschuldigingen of beweringen inhouden.

De beheerder kan zonder dit met argumenten te moeten staven een bijdrage schrappen of weigeren.

Vragen? Neem contact op met de beheerder.