Welkom op de website van Ups & Downs vzw

Publicaties Ups & Downs

  • Al de onderstaande brochures kunnen door patiënten en familieleden gratis verkregen worden mits betaling van portkosten. Aan professionele organisaties (Centra GGZ, ziekenhuizen, enz.) vragen wij 2 euro voor al onze brochures om een herdruk te kunnen bekostigen.
  • Bestellen kan via contact@upsendowns.be. Je kan deze brochures ook opvragen bij de regionale contactpersonen van de plaatselijke zelfzorggroepen van Ups & Downs.
  • Wanneer je per e-mail brochures bestelt, geef dan duidelijk je naam en adres door. Je krijgt dan de brochures toegestuurd samen met een brief waarop de portkosten van je bestelling zullen worden aangerekend. In die brief vind je ook het rekeningnummer waarop je dat bedrag kan overschrijven.
  • Wilt u als professional of voor een school een groot aantal brochures bestellen op eenzelfde adres, stuur dan een gedetailleerde aanvraag naar contact@upsendowns.be. We sturen jou dan een aangepaste offerte.

!NIEUW! Leven met Ups & Downs

Personen die te kampen hebben met de bipolaire stoornis
of chronische depressie en hun omgeving aan het woord


In deze publicatie geven verschillende patiënten en personen uit de dichte omgeving hun diepste zielenroerselen bloot. Het zijn stuk voor stuk mooie, eerlijke en ontroerende verhalen en pakkende gedichten, geïllustreerd door unieke kunstwerken van de hand van lotgenoten. We hebben een selectie gemaakt uit de kunstwerken van de collectie van de vzw PsycArt, die o.a. praktische ondersteuning biedt aan kunstenaars die te kampen hebben met psychische ziektebeelden door tentoonstelling voor hen te organiseren. Verder hebben we ook een aantal typerende werken geselecteerd van de Gentse kunstenares, Santina Chirulli. Op het Ups & Downs Forum van 2013 hebben we haar schilderij ‘Ricordi – Chicago Skyline’ als Ups & Downs prijs overhandigd aan Minister Guy Vanhengel.

De volledige brochure kunt u hier te downloaden.

Tips voor Advocaten bij gedwongen opname

Ups & Downs heeft in 2013, in samenwerking met de Orde van de Vlaamse Balies (OVB) een brochure ‘Tips voor Advocaten bij gedwongen opname’ samengesteld Het doel is om aan advocaten de juiste informatie te bezorgen over de bipolaire stoornis en andere psychische stoornissen. Dit kan een grote hulp betekenen voor de advocaten in het begrijpen van hun cliënten en bijdragen tot een correcte dienstverlening tijdens de procedure van de gedwongen opname. Klik hier op deze brochure te downloaden. Je kan deze ook per mail aanvragen (voorwaarden zie hierboven).

De volledige brochure kunt u hier downloaden.

"Ups & Downs Zelfzorggids voor patiënten en familielden"
NIEUWE HERZIENE UITGAVE 2011!

Dit handig boekje tracht de essentiële informatie over de manisch depressieve stoornis en de chronische depressie te bundelen. Ups & Downs wil hiermee patiënten en familieleden ondersteunen bij het verwerkingsproces en het herstel. Een geïnformeerd patiënt kan zijn herstel immers beter opvolgen en een meer actieve rol spelen. Het bijwerken en actualiseren van dit boekje gebeurde met de steun van de Koning Boudewijnstichting en in samenwerking met een groep onafhankelijke psychiaters.

De volledige brochure kunt u hier downloaden.

"Bipolaire stoornis, praat erover"

Dit is een brochure over de bipolaire stoornis of manisch-depressieve stoornis, samengesteld door dokter Daniel Souery van het Erasmusziekenhuis en dokter Sabine Wyckaert van de KU Leuven. Deze publicatie werd gesponsord door het Farmabedrijf Eli Lilly en vormt een goede weergave van de bipolaire stoornis in al haar facetten zowel voor professionelen, patënten en hun omgeving, maar ook voor studenten aan universiteiten en hoge scholen.

De brochure kunt u hier downloaden, de omslag van de brochure vindt u hier.

Van Gedwongen Opname tot Nazorg

Deze brochure beschrijft op een duidelijke en toegankelijke manier de procedure van gedwongen opname vanuit het standpunt van de patiënt. De brochure geeft ook informatie over de rechten van de patiënt. U kunt de brochure bestellen bij het Overlegplatform Gewestelijke Gezondheidszorg Oost Vlaanderen vzw, e-mail: popovggz@ombudsfunctieggz.be . Adres: Drongenplein 26, 9031 Gent.
Kostprijs: 1 euro plus verzendingkosten.