Welkom op de website van Ups & Downs vzw

Publicaties Ups & Downs

  • De onderstaande brochures kunnen door leden (en hun gezin) aangekocht worden aan € 1 (+ portkosten). Voor niet-leden (patiënten en familieleden) bedraagt de aankoopprijs € 2 (+ portkosten). Ook aan professionele organisaties (Centra GGZ, ziekenhuizen, enz.) vragen wij € 2 (+ portkosten) voor al onze brochures. Deze middelen worden gebruikt om een eventuele herdruk te kunnen bekostigen.
  • Bestellen kan per mail via contact@upsendowns.be. Wanneer je per e-mail brochures bestelt, geef dan duidelijk je naam en adres door. Je ontvangt dan per mail bevestiging van je bestelling met daarbij het te betalen totaalbedrag en de rekening waarop dit over te schrijven. Nadat we je betaling ontvangen hebben, krijg je de brochures toegestuurd.
  • Je kan deze brochures ook aankopen tijdens bijeenkomsten van de plaatselijke Ups & Downs zelfzorggroep in jouw regio. Dan betaal je dus € 1 of € 2, maar vermijd je de portkosten.

Algemene Folder Ups & Downs

De algemene folder van ups & Downs kan u hier downloaden.

Leven met Ups & Downs

Personen die te kampen hebben met de bipolaire stoornis
of chronische depressie en hun omgeving aan het woord


In deze publicatie geven verschillende patiënten en personen uit de dichte omgeving hun diepste zielenroerselen bloot. Het zijn stuk voor stuk mooie, eerlijke en ontroerende verhalen en pakkende gedichten, geïllustreerd door unieke kunstwerken van de hand van lotgenoten. We hebben een selectie gemaakt uit de kunstwerken van de collectie van de vzw PsycArt, die o.a. praktische ondersteuning biedt aan kunstenaars die te kampen hebben met psychische ziektebeelden door tentoonstelling voor hen te organiseren. Verder hebben we ook een aantal typerende werken geselecteerd van de Gentse kunstenares, Santina Chirulli. Op het Ups & Downs Forum van 2013 hebben we haar schilderij ‘Ricordi – Chicago Skyline’ als Ups & Downs prijs overhandigd aan Minister Guy Vanhengel.

De volledige brochure kunt u hier te downloaden.

Tips voor Advocaten bij gedwongen opname

Ups & Downs heeft in 2013, in samenwerking met de Orde van de Vlaamse Balies (OVB) een brochure ‘Tips voor Advocaten bij gedwongen opname’ samengesteld Het doel is om aan advocaten de juiste informatie te bezorgen over de bipolaire stoornis en andere psychische stoornissen. Dit kan een grote hulp betekenen voor de advocaten in het begrijpen van hun cliënten en bijdragen tot een correcte dienstverlening tijdens de procedure van de gedwongen opname. Klik hier op deze brochure te downloaden. Je kan deze ook per mail aanvragen (voorwaarden zie hierboven).

De volledige brochure kunt u hier downloaden.

"Ups & Downs Zelfzorggids voor patiënten en familieleden"

Dit handig boekje tracht de essentiële informatie over de manisch depressieve stoornis en de chronische depressie te bundelen. Ups & Downs wil hiermee patiënten en familieleden ondersteunen bij het verwerkingsproces en het herstel. Een geïnformeerd patiënt kan zijn herstel immers beter opvolgen en een meer actieve rol spelen. Het bijwerken en actualiseren van dit boekje gebeurde met de steun van de Koning Boudewijnstichting en in samenwerking met een groep onafhankelijke psychiaters.

De volledige brochure kunt u hier downloaden.

"Bipolaire stoornis, praat erover"

Dit is een brochure over de bipolaire stoornis of manisch-depressieve stoornis, samengesteld door dokter Daniel Souery van het Erasmusziekenhuis en dokter Sabine Wyckaert van de KU Leuven. Deze publicatie werd gesponsord door het Farmabedrijf Eli Lilly en vormt een goede weergave van de bipolaire stoornis in al haar facetten zowel voor professionelen, patënten en hun omgeving, maar ook voor studenten aan universiteiten en hoge scholen.

De brochure kunt u hier downloaden, de omslag van de brochure vindt u hier.

"Alles en niets, gids voor mensen met bipolaire stoornis en voor wie met hen samenleeft"

In 'Alles en niets' leggen Marc De Hert, Erik Thys, Geerdt Magiels en Sabien Wyckaert het ABC van de bipolaire stoornis uit. Maar wel op een heel aparte manier. Want dit is geen studieboek maar een stripverhaal. Je hoeft het ook niet van voren naar achteren te lezen maar kan er stukjes van lezen en herlezen.

De strip kost € 12,5 en kan besteld worden via Uitgeverij EPO. Verder is de strip ook te koop bij De Standaard boekhandel, De Boekanier, Barboek, De Boekuil, Walden, Plato Tienen, Acco...

Van Gedwongen Opname tot Nazorg

Deze brochure beschrijft op een duidelijke en toegankelijke manier de procedure van gedwongen opname vanuit het standpunt van de patiënt. De brochure geeft ook informatie over de rechten van de patiënt.
U kunt de brochure bestellen bij het Overlegplatform Gewestelijke Gezondheidszorg Oost Vlaanderen vzw, e-mail: popovggz@ombudsfunctieggz.be . Adres: Drongenplein 26, 9031 Gent.
Kostprijs: 1 euro plus verzendingkosten.