Welkom op de website van Ups & Downs vzw

Tijdschrift

Abonnement:
Als lid van Ups & Downs ontvangt u automatisch het driemaandelijks tijdschrift.
Omwille van praktische redenen ontvangt u het tijdschrift bij de eerstvolgende uitgave.(U ontvangt dus zeker vier exemplaren op jaarbasis.)

Meer informatie over het lidmaatschap vindt u hier.

Hoofdredacteur: Rebecca Müller
Vormgeving: Annemie Lemahieu

Verantwoordelijk uitgever:
Ups & Downs vzw
Tenderstraat 14
9000 Gent

Prijs per los nummer:
€ 0,75 (exclusief port- en administratiekosten; deze bedragen € 1,15); dus voor een individuele verzending betekent dit een beperkt bedrag van € 1,90.

2018


Het tijdschrift eerste kwartaal 2018 kan je hier downloaden.
Het tijdschrift tweede kwartaal 2018 kan je hier downloaden.
Het tijdschrift derde kwartaal 2018 kan je hier downloaden.
Het tijdschrift vierde kwartaal 2018 kan je hier downloaden.