Welkom op de website van Ups & Downs vzw

Wie is wie ?

Dagelijks bestuur

Voorzitter: Rebecca Müller
Ondervoorzitters: Patrick Colemont en Lieve De Brabandere
Penningmeester: Erik Van der Eycken
Secretaris: Johan Van De Put

Maatschappelijke zetel

Tenderstraat 14
9000 Gent
Ondernemingsnummer Staatsblad: 457.753.193

Telefonisch contact enkel via Teleonthaal 106 of rechtstreeks bij de regionale contactpersonen (zie de programma’s van de verschillende zelfzorggroepen en contactgegevens)

E-mail: contact@upsendowns.be
Website : www.upsendowns.be
Ups & Downs Discussieforum: http://groups.google.be/group/manisch-depressief